Financiën

Jaar 2016
In april 2016 is stichting Refuge Recovery Nederland opgericht. Er zijn nog geen concrete activiteiten geweest anders dan dat deze te maken hadden met de oprichting en de aanvraag subsidie voor het project Recovering Recovery dat in 2017 start.
Het exploitatie- en balansoverzicht is hier te vinden.

Jaar 2017
In 2017 zijn de activiteiten gestart met het project Recovering Recovery dat nog loopt tot en met eind 2017. Hiertoe heeft de Gemeente Nijmegen een waarderingssubsidie verstrekt.