Missie en visie

Missie
Onze missie is om volwassenen te begeleiden in het herstel van verslaving aan alcohol en drugs, door gebruik te maken van persoonlijke inzichten, ervaringsdeskundigheid, individuele therapie, groepstherapie, psycho-educatie en de uitgangspunten van het boeddhisme.

Visie
Voor de toekomst gaan wij actief op zoek naar donaties om behandelcentra te kunnen gaan starten met zowel klinische als ambulante mogelijkheden. Ons doel is om geld in te zamelen om op termijn behandelcentra te starten door middel van fiscaal aftrekbare donaties. Dit met als doel dat alle winst die gegenereerd wordt door de activiteiten van RRN, terug kan vloeien naar de gemeenschap in de vorm van bijvoorbeeld gereduceerde tarieven voor klinische behandeling voor hen die geen uitgebreide verzekering kunnen betalen; bijdrages voor meditatieretraites; toegang tot ambulante diensten en het bouwen aan de infrastructuur van RRN.