Werkwijze

boekRefuge Recovery Nederland maakt gebruik van een systematische methode: Refuge Recovery. Deze methode is gebaseerd op boeddhistische principes en onderbouwd met wetenschappelijke, niet-theïstische en psychologische inzichten om inzicht te bieden.

De methode biedt handvatten in het omgaan met het mechanisme van verslaving (zowel het abstinent zijn van middelen als ook het leren doorgronden van het mechanisme van verslaving in de geest). Er wordt door middel van meditaties gewerkt aan het vergroten van het gevoel van vriendelijkheid, mededogen, vergeving en gelijkmoedigheid ten opzichte van zichzelf en anderen en ten opzichte van het proces van verslaving en herstel.

De methode omvat individuele en groepsmeditaties, groepsgesprekken, schrijfopdrachten en focust op het herstel van de eigenwaarde en zelfregie van de verslaafde door met hem op zoek te gaan naar mogelijkheden om zich terug in te zetten voor de maatschappij.